Lunaria annua, or Judas silverworts - an underestimated edible and medicinal plant

Do repost and rate:

I haven't been to our house in the Lublin region for a long time, over three years. During this time, his mother-in-law took care of him, and a lot changed. Whenever I came to a house in the countryside, my main task was to mow the grass and get rid of unwanted bushes and trees.

Dawno nie bylo mnie w naszym domku na lubelszczyznie, bo ponad trzy lata. Przez ten czas opiekowala sie nim tesciowa, i wiele sie zmienilo. Zawsze gdy przyjezdzalem do domu na wsi, to podstawowym zajeciem bylo wykoszenie trawy i pozbycie sie niechcianych krzewow i drzew.

This year was completely different, because the garden looked beautiful. Several species of flowers that had never been sown appeared in my garden. The view is so nice that I decided not to cut anything this year. It's wild and natural, and also healthy, and let it stay that way.

W tym roku bylo zupelnie inaczej, poniewaz ogrod wygladal pieknie, Kilka gatunkow kwiatow nigdy na sianych pojawilo sie w moim ogrodzie. Widok jest na tyle ladny, ze postanowilem nie scinac w tym roku nic. Jest dziko i naturalnie, a w dodatku zdrowo i niech tak zostanie.

One of the surprises is the appearance of a plant called Lemongrass, also called Judas Silverworts. This name comes from the shape of the seeds that are produced after flowering. Interestingly, the seeds appear at the same time as the flowers.

Jedna z niespodzianek jest pojawienie sie rosliny o nazwie Miesiecznica roczna, zwana rowniez Judaszowe srebrniki. Nazwa ta pochodzi od ksztaltu nasion jakie powstaja po przekwitaniu. Co ciekawe, nasiona sa rownoczesnie z kwiatami.

The plant has its roots in southern Europe, but it also appears in Poland. It is a biennial plant that grows up to 1 m in height, which I can confirm because there are such specimens in my garden.

Roslina ma swoje korzenie na poludniu Europy, ale pojawia sie rowniez w Polsce. Jest roslina dwuletnia dorastajaca nawet do 1 m wysokosci, co jestem w stanie potwierdzic, bo takie egzemplarze wystepuja w moim ogrodzie.

It is a melliferous plant with beautiful purple four-petal flowers and a strong, pleasant smell. It appears in May, but this year it was already in mid-April. It likes fertile and moist soil and slightly shaded places.

To roslina miododajna o pieknych fioletowych czteroplatkowych kwiatach i silnym ladnym zapachu. Pojawia sie w maju, ale w tym roku byla juz w polowie kwietnia. Lubi zyzna i wilgotna glebe i nieco ocienione miejsca.

Its seeds are very characteristic, which in autumn resemble round silver circles similar to coins, hence the name Judas silver coins.

Bardzo charakterystyczne sa jej nasiona, ktore jesienia przypominaja okragle srebrzyste okregi podobne do monet, stad tez nazwa Judaszowe srebrniki.

They are used in floristry to compose beautiful bouquets of dried flowers.

Wykorzystuje sie je we florystyce do komponowania przepieknych bukietow z suszonych kwiatow.

The plant also has medicinal properties. You can make tinctures or juices from the flowers and leaves. They constitute a choleretic agent. It is recommended for pancreatic, liver and duodenal cancers, it is antibacterial and has anti-atherosclerotic properties.

Roslina posiada rowniez wlasciwosci leczniecze. Z kwiatow i lisci mozna robic nalewki lub soki. Stanowia one srodek zolciopedny. Zalecana jest przy rakach trzustki, watroby, dwunastnicy, jest antybakteryjna, i dziala przeciwmiazdzycowo.

Monthly cabbage belongs to the cabbage family and is not only edible but also healthy. Indeed, its flowers have a slightly cabbage flavor and are suitable for all kinds of salads.

Miesiecznica roczna nalezy do rodziny kapustowatych i jest nie tylko jadalna ale tez zdrowa. Rzeczywiscie jej kwiaty maja delikatnie kapustny smak i nadaja sie na wszelkiego rodzaju salatki.

Since it has such medicinal properties and is very tasty, I decided to pick some flowers and prepare a salad for dinner.

Skoro ma takie wlasciwosci lecznicze i do tego jest bardzo smaczna, postanowilem uzbierac troche kwiatow i przyrzadzic sobie salatke do obiadu.

copyright marianomariano

Photo: Nikon Coolpix 9300

Regulation and Society adoption

Events&meetings

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость